ZÁVODY PRO ŠKOLY
ORIENTAČNÍ BĚH

ŠKOLNÍ ZÁVODY
V ORIENTAČNÍM BĚHU

Sháníte zábavnou sportovní akci pro Vaše žáky či studenty? Chcete svým žákům, studentům poskytnout jedinečný zážitek, při kterém musí zapojit i svoji hlavu, a případně jim chcete zprostředkovat vzájemné soupeření?

Služba "ŠKOLNÍ ZÁVODY - ORIENTAČNÍ BĚH" je tedy pro Vaši školu přesně to pravé.

Školní závody jsou určeny školám, které by chtěly uspořádat pro své žáky a studenty, závod v orientačním běhu a rády by využily našich zkušeností s pořádáním těchto sportovních akcí.

Tato služba spočívá v tom, že přímo na míru Vaší škole uspořádáme závod v orientačním běhu a organizačně zajistíme časomíru a samozřejmě i průběžné vyhodnocování výsledků.

Připravíme pro Vás trať, připravíme mapy a vyznačíme na nich kontrolní body, které následně vytyčíme v terénu. Výsledky pak vyhodnotíme pomocí časomíry. Všechen potřebný materiál a časomíru tedy dovezeme na místo a řádně nainstalujeme.

Před samotným závodem lze také provést zaškolení všech účastníků, tak aby si závod s mapou mohli pořádně užít.

Závod můžete realizovat taky vlastními silami s naší metodickou pomocí.

V takovém případě je možné pouze proškolit personál Vaší školy tak, aby jste samotnou realizaci závodu provedli již vlastními silami (zaškolení základní obsluhy zapůjčeného vybavení a metodické proškolení, jak žáky a studenty na závod připravovat). Tato varianta předpokládá navázání naši vzájemné dlouhodobé spolupráce. V takovém případě je možno potřebné vybavení pro námi proškolený personál na konkrétní akci vždy pronajmout a poskytnou další potřebnou součinnost. Zároveň škola může využít možnosti vzdělávání v rámci šablon a jiných programů, ve kterých je zapojena.

VÝHODY REALIZACE NA KLÍČ:

  • Úspora času a energie, kterou byste do zorganizování takové zábavy osobně vkládali.

  • Sportování zábavnou edukační formou ve Vámi určených prostorech (přírodní terén, lesy, parky, hřiště, město, tělocvičny, haly).

  • Závod je možné modifikovat dle daného prostředí - lesní orientační běh, indoor orienťák, městský orienťák, noční orienťák, orienťák na horských kolech apod.

  • Jediné, co děti potřebují je dobrá sportovní obuv. Vše potřebné se Vaši žáci-studenti včas dozví, a mapu dostanou na startu:-)

Cena je odvislá od času aktivace, počtu využitých elektronických čipů, místa instalace a nákladů na dopravu.

Každá konkrétní realizace školního závodu je jiná a velmi individuální a liší se na základě konkrétních požadavků a podmínek závodu.

Školní závod v orientačním běhu může být zorganizován v Praze a okolí. Realizaci mimo Prahu je potřeba domluvit předem.

Než se uskuteční vlastní realizace, sejdeme se na úvodní konzultaci (lze i on-line), kde se ujasní všechny potřebné detaily.

Pro dohodnutí termínu prosím pište na e-mail, nebo zanechte zprávu.

PŘÍKLADY REALIZACE

Ukázky ze školení žáků prováděné ve škole trenérem Jiřím Vébrem